Arkitektur

Arkitekturprosjektering

Vi påtar oss ansvaret for arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner.

Dette omfatter arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak, hvor krav til visuelle kvaliteter, funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse.

Oppgaven omfatter også utarbeidelse av situasjonsplan med plassering av tiltaket på tomta, og prosjektering av utenomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming (UU) av utenomhusarealer og planløsning i bygget.

INOVENTIO

Rådgivende ingeniører

Informasjon om selskapet

Inoventio Consulting AS

Org nr: 924 522 550

Facebook

Select your language