Overvannshåndtering

Ingeniørfirmaet Inoventio Engineering AS er inndraget i saken for utferdigelse av en allerede prosjektert overvannshåndtering. Eksisterende prosjektering inneholder en del uavklarede situasjoner. Dette inkluderer overvann, takvann og drensvann.

Planlegging

Vi planlegger og prosjekterer overvannshåndtering for små og store områder, og vi gjør det som en integrert del av utbyggingsprosjekter. Vi utarbeider planer, gjennomfører beregninger, utarbeider modeller og prosjekterer klimatilpassede løsninger.

Søvn, konsentrasjon, kommunikasjon, god taleforståelse, oppfattelse av faresignaler og mulighet for orientering.»

INOVENTIO

Rådgivende ingeniører

Informasjon om selskapet

Inoventio Consulting AS

Org nr: 924 522 550

Facebook

Select your language