Brannprosjektering

Brannprosjektering: sikkerhet i hver detalj

Vi utfører brannprosjektering.

Hva er brannprosjektering?

I hjertet av ethvert byggeprosjekt ligger sikkerheten til de som skal bruke bygningen. Brannprosjektering er et spesialisert felt innen ingeniørvitenskap som fokuserer på å integrere brannsikkerhetstiltak gjennom hele design- og byggeprosessen. Ved å anvende avanserte brannkonsepter og tilpasse løsninger til hver unike struktur, sikrer vi at bygningen ikke bare oppfyller, men overgår de strenge kravene til brannsikkerhet og brannforskrifter.

Vår tilnærming kombinerer avansert teknologi med dyp forståelse av brannklasser, risikoklasser ved brann, og brannkonsept for å skape trygge og holdbare miljøer.

Ved brannprosjektering i byggesaker leverer vi alt som ligger inn under vårt ansvar som ansvarlig prosjekterende, herunder:

 • erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring
 • brannkonsept / brannsikkerhetskonsept
 • branntekniske tegninger (basert på byggesakstegninger)
 • tilrettelegging for obligatorisk uavhengig kontroll (gjelder kun ved prosjektering i tiltaksklasse 2 og 3)

Brannreglene i byggteknisk forskrift gjelder både når nybygg bygges og når en bolig deles av fra noe annet. De gjelder også når bruken av et bygg eller en del av et bygg endres, for eksempel når et butikklokale blir gjort om til bolig eller omvendt. 

Erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring

For å sikre at et byggeprosjekt er trygt og i overensstemmelse med gjeldende brannsikkerhetskrav, er erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring uunnværlige dokumenter. De representerer et kritisk skritt i prosessen for å oppnå en trygg bygning som beskytter mot brann. For alle involverte i brannprosjektering, fra arkitekter til ingeniører og entreprenører, er forståelsen og håndteringen av disse dokumentene grunnlaget for å bygge trygghet inn i hvert ledd av prosjektet.

Erklæring om ansvarsrett er et dokument som bekrefter at de som utfører arbeid på et byggeprosjekt, har nødvendig kompetanse og erfaring til å ivareta kravene til brannsikkerhet. 

Samsvarserklæringen er et dokument som utstedes etter fullført bygge- eller anleggsarbeid. Den bekrefter at det utførte arbeidet er i overensstemmelse med de godkjente planene og gjeldende brannforskrifter.

Brannkonsept og brannsikkerhetskonsept

Et brannkonsept er en omfattende plan som beskriver hvordan brannsikkerheten i et bygg skal ivaretas. Dette inkluderer en analyse av bygningens bruk, materialvalg, utforming av rømningsveier, og valg av brannbeskyttelsessystemer.

Brannsikkerhetskonseptet tar for seg den helhetlige tilnærmingen til brannsikkerhet, og inkluderer strategier for å forebygge brann, begrense brannens spredning, og sikre trygg evakuering av personer.

Viktige elementer i brannkonseptet:

 • Valg av brannklasse og risikoklasse: Byggets brannklasse bestemmer kravene til brannmotstandsevne i bygningsdelene. Risikoklassen angir sannsynligheten for at en brann kan oppstå og dens potensielle konsekvenser.
 • Utvikling av brannkonsept: Detaljerte planer for brannbeskyttelse, inkludert valg av materialer, utforming av brannseksjoner, og integrering av passive og aktive brannbeskyttelsessystemer.
 • Implementering av brannsikkerhetstiltak: Dette kan inkludere installasjon av sprinkleranlegg i henhold til NS-EN 12845, brannalarmsystemer etter NS-EN 54, og systemer for røykventilasjon.

Branntekniske tegninger (basert på byggesakstegninger)

Branntekniske tegninger spiller en kritisk rolle i brannprosjektering. De fungerer som det detaljerte språket mellom arkitekter, ingeniører, entreprenører og myndigheter, og sikrer at alle aspekter av brannsikkerhet er nøye vurdert og integrert i byggeprosjektet. Disse tegningene, basert på de originale byggesakstegningene, illustrerer hvordan bygningens konstruksjon og bruk påvirker brannsikkerheten, og hvordan sikkerheten er sikret gjennom design, materialvalg, og installasjon av brannbeskyttelsessystemer.

Hva inkluderes i branntekniske tegninger?

Branntekniske tegninger inkluderer en rekke detaljer og spesifikasjoner:

 • Brannklasser og brannmotstand: Viser hvordan ulike deler av bygget er klassifisert i henhold til deres brannmotstandsevne og hvilke materialer som brukes for å oppfylle disse kravene.
 • Brannseksjoner og brannceller: Illustrerer inndelingen av bygget i brannseksjoner og brannceller for å begrense spredningen av brann og røyk.
 • Rømningsveier og nødutganger: Detaljerte planer over rømningsveier, nødutganger, og sikkerhetsbelysning for å sikre rask og sikker evakuering.
 • Brannalarmsystemer og brannslukningsutstyr: Plassering og type brannalarmsystemer, sprinkleranlegg (i henhold til NS-EN 12845 og regler for boligsprinkler), brannslukkere, og annet utstyr for brannbekjempelse.
 • Ventilasjonssystemer: Viser hvordan ventilasjonssystemer er designet for å hindre spredning av røyk og bidra til trygge rømningsveier.
 • Branntetting: Detaljer rundt branntetting, inkludert krav og plassering, for å forhindre gjennomtrengning av brann og røyk gjennom bygningselementer.

Tilrettelegging for obligatorisk uavhengig kontroll

Når det kommer til brannprosjektering, er tilrettelegging for obligatorisk uavhengig kontroll en kritisk komponent for å sikre at byggeprosjekter ikke bare oppfyller de minimumskravene som er satt av lokale brannforskrifter og standarder, men også for å sikre at byggverkets brannsikkerhet er av høyeste kvalitet. Dette er spesielt relevant for prosjekter i tiltaksklasse 2 og 3, som ofte involverer større bygninger med komplekse brannsikkerhetsutfordringer.

Vi tilbyr ikke brannprosjektering av tiltaksklasse 3.

Hva er tiltaksklasse 2 og 3?

For å forstå betydningen av obligatorisk uavhengig kontroll, er det viktig å først definere hva tiltaksklasse 2 og 3 innebærer:

 • Tiltaksklasse 2 omfatter byggeprosjekter med middels kompleksitet og risiko, inkludert mindre offentlige bygninger, flerfamilieboliger, eller større eneboliger med spesielle krav til brannsikkerhet.
 • Tiltaksklasse 3 innebærer høy kompleksitet og risiko, som store offentlige bygninger, komplekse industribygg, og høybygg. Disse prosjektene krever omfattende planlegging og implementering av brannsikkerhetstiltak.

Ved å velge Inoventio for ditt brannprosjekteringsbehov, velger du en partner som forplikter seg til å møte brannsikkerhetsstandardene. Kontakt oss i dag for å diskutere hvordan vi kan gjøre ditt prosjekt tryggere, smartere og mer sikret mot brann.

Les mer på Direktoratet for Byggkvalitet sine hjemmesider

 

Ofte stilte spørsmål:

 

Hva er brannprosjektering?

Brannprosjektering er prosessen med å integrere brannsikkerhetstiltak i design og bygging av bygninger for å oppfylle og overgå brannsikkerhetskrav.

Hva innebærer brannklasser og risikoklasser?

Brann- og risikoklasser klassifiserer bygninger basert på deres potensielle risiko for brann. Disse klassene hjelper til med å bestemme hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendige.

Er sprinkleranlegg obligatorisk?

Kravet til sprinkleranlegg varierer basert på bygningens bruk, størrelse, og brannklasse. Reglene er definert i NS-EN 12845, NS12845, og tilsvarende standarder.

Hva er branntetting, og hvorfor er det viktig?

Branntetting er en metode for å forsegle gjennomføringer og åpninger for å forhindre spredning av brann og røyk. Det er essensielt for å beskytte bygningens struktur og sikkerheten til de som befinner seg i bygningen.

INOVENTIO

Rådgivende ingeniører

Informasjon om selskapet

Inoventio Consulting AS

Org nr: 924 522 550

Facebook

Select your language