Bygningsfysikk

Prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger for fagområdene energi, strålingsmiljø, lyd og fukt. Dette dreier seg om inneklima, energieffektivitet og fuktsikring inkludert prosjektering av våtrom.

Vi utfører numeriske beregninger for energi og fukt i anerkjente programvarer som WUFI, SIMIEN, HEAT og THERM.

INOVENTIO

Rådgivende ingeniører

Informasjon om selskapet

Inoventio Consulting AS

Org nr: 924 522 550

Facebook

Select your language