Kontroll og uavhengig kontroll

Vi gjennomfører kontroller innen følgende ansvarsområder:

  • fuktsikring
  • lufttetthet inkl. måling
  • geoteknikk
  • konstruksjonsikkerhet
  • bygningsfysikk
  • støy
  • overvannshåndtering
  • ROS-analyse
INOVENTIO

Rådgivende ingeniører

Informasjon om selskapet

Inoventio Consulting AS

Org nr: 924 522 550

Facebook

Select your language