Ventilasjon

Anemometr Testo 417Vi prosjekterer ventilasjon for bolig og næring. God planlegging er en forutsetning for god luftkvalitet innendørs. Inoventio har tverrfaglig erfaring og høy kompetanse som legges til grunn ved dimensjonering, valg av kanaltrasé, lyddemping, ventiler, isolering osv.

Vi utfører innregulering og kontroll av leverte luftmengder ved bruk av anemometer TESTO 417 med tilhørende utstyr.

INOVENTIO

Rådgivende ingeniører

Informasjon om selskapet

INOVENTIO ARCHITECTURE & ENGINEERING AS

Org nr: 924 522 550

Find us

Select your language